Yörtürk Vakfının İlkeleri

YÖRTÜRK VAKFI İLKELERİ 1 – Adet, anane, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak amacıyla kurulmuştur. 2 – Temel ilkesi milleti ile bütünleşmiş bir devlet yapısıdır. 3 – Bütün faaliyetleri yasalar çevresinde yürütür. 4 – İnsanları din, dil, ırk ve cins ayrımına tabi tutmaz. 5 – Kültürümüzün ülke birliğinin çimentosu olduğunun bilincindedir ve bundan gurur duyar. 6 –…

Yörtürk Vakfının Amacı

Amacı : Vakıf ülkemizde ve yurt dışında Yörük ve Türkmen kültürüne ait araştırmalar yapar. Kültürel varlıkları Milli Kültürümüze kazandırmak için gerekli çalışmalar yapmaktadır. Adet, anane ve gelenekleri yaşatmak için yayınlar hazırlar, hertürlü eğitim faaliytlerini yapar. Kültürel varlıkların korunması ve yeni nesillere aktarılması için gerekli koruma ve yaşatma faaliytleri yapar ve yapılan faaliyetlere katkıda bulunur. Demokrasinin…